Hvad er NLP ?


NLP hører til i kategorien korttidsterapi. 

Jeg arbejder målrettet sammen med dig om at finde årsager og løsninger til dine udfordringer. NLP tager fat præcis der, hvor problemet trykker.

Selv om NLP er en korttidsterapi må du alt efter problemets art og oprindelse, beregne tid til forandringen.


NLP bruges også som et dynamisk redskab i erhvervsmæssig sammenhæng, f.eks. i samarbejdsrelationer, hvor kommunikation jo er alfa og omega.


  

Baggrunden for NLP


NLP er en forkortelse af N- neuro, L- lingvistisk, P- programering, der udspringer af forskellige psykoterapeutiske retninger.


I 1970èrne begyndte Richard Bandler, der på det tidspunkt var psykologistuderende, et samarbejde med John Grinder, der underviste i sprogvidenskab, at studere succesfulde terapeuters arbejdsmetoder:

 

De studerede bl.a. Fritz Perls, - den fornyende psykolog og skaber af gestaltterapien.


De studerede Virginia Satir, -hovedkraften bag familieterapi.

Og de studerede Milton Eriksen, - den verdensberømte hypnoseterapeut, hvis ideer og indsigter lever videre som Erikson-hypnose.


Deres formål var, at finde frem til hvad den enkelte terapeut gjorde, som fik terapien til at virke.

De opdagede bl.a. at terapeutens evne til at bruge sproget og udforske klientens sprogmønstre, havde stor betydning for terapiens virkning. Noget terapeuterne ofte selv var ubevidste om.


Et andet vigtigt element er empati. Evnen til at være uforbeholdent nærværende sammen med et andet menneske.

  

NLP Psykoterapi

IbisCentret - Livet i Centrum.

Balance imellem det psykiske velvære og det fysiske velvære. NLP psykoterapi, Sandplay, Supervision, Undervisning m.m.

Møllemosen 133, 2760 Måløv, Tlf: 2448 9794

I løbet at vores opvækst lagrer vi oplevleser og erfaringer, som vi danner overbevisninger om. Disse overbevisninger påvirker os ubevidst indtil vi ændrer dem. Det kaldes "programering".


Når vi bliver bevidste om vores uhensigtsmæssige sprogmønstre og ændrer disse, sker der en positiv forandring i vores følelsesmæssige tilstand, og derved kan en "omprogrammering" finde sted.

 

Dette sker altid i samarbejde med dig, der jo er den eneste, der ved, om ændringen vil være ønskværdig.


NLP er en meget effektiv, nænsom og fremadrettet terapiform, der især har fokus på årsagssammenhænge og som – alt afhængig af problemstillingen -kan inddrage dybere regressionsteknikker.