I daglig tale bruges begrebet clairvoyance om klarsyn, klarhørelse og klarfølelse.

Clairvoyante evner er ikke kun forundt de særligt udvalgte. Det er evner vi alle har og gør brug af mere eller mindre bevidst.


Forskellen i at være almindelig bruger af sin intuition og være clairvoyant er, at den clairvoyante har optrænet de psykiske evner og bruger dem helt bevidst til at formidle budskaber fra den åndelige verden.


De budskaber, der kommer, er helt personlig rådgivning til den enkelte, og det er op til klienten om vedkommende vil bruge disse. Budskaberne er ment som et kærligt spark til at komme videre i din

udvikling.


Clairvoyance er, at kunne se ting, der ikke er umiddelbare for det almindelige øje. Det være sig hændelser i fortid, nutid eller fremtid, "spøgelser" eller åndelige væsener.

  

For at blive en åben formidler af de budskaber, den åndelige verden sender til en klient, må den clairvoyante kunne "sætte sig selv til side", for på den måde at kunne skelne mellem, hvad der er budskaber til klienten og hvad der er den clairvoyantes eget landkort. Dette gøres via meditation, hvorved den clairvoyante "tømmer sig" for egne tanker og følelser.


Herefter er den clairvoyante som et "tomt kar" klar til at viderebringe budskaberne til klienten.


I en personlig clairvoyance stiller jeg ind på din energi og formidler den rådgivning, der kommer til dig fra dine guider i den åndelige verden.


Rådgivningen tager oftest udgangspunkt i dit liv her og nu og hjælper dig til at forstå dig selv og komme videre i dit liv.


Du skal under den første del blot sidde og lytte, selvom det kan være svært ikke at sige noget.


Har du spørgsmål, du ønsker svar på, bliver der tid til det sidst i forløbet.

Dette gør jeg for ikke at få en forhåndsviden, der vil gøre det svært for dig at få et reelt billede af hvilke oplysninger, du selv har givet mig, og hvilke jeg har fået fra den åndelige verden.

  

Clairvoyance foregår i Ibiscentrets lokaler. Sådan ser her ud.


Jeg arbejder uden redskaber og ønsker ingen informationer om dig før, under eller efter sessionen.

Det hele kan efter ønske optages på en CD, som naturligvis følger med gratis. Du har dermed mulighed for at høre forløbet igennem i fred og ro hjemme.


Læs også mere i brochuren

"Guide til Den åndelige verden"


  

Clairvoyance

IbisCentret - Livet i Centrum.

Balance imellem det psykiske velvære og det fysiske velvære. NLP psykoterapi, Sandplay, Supervision, Undervisning m.m.

Lyfa Parken, Måløv Byvej 229 G, 2. sal 2760 Måløv, Tlf: 2448 9794