Undervisere på Pædagogisk Psykologisk Førstehjælp

Pædagogisk Psykologisk Førstehjælp: Økonomi

OPTAGELSESKRITERIER


Antal deltagere:


10 deltagere pr. hold.


Kriterier for deltagelse:


Pædagogisk Psykologisk Førstehjælp betegnes som en efteruddannelse og optagelse på uddannelsen forudsætter, at deltagerne har en pædagogisk eller psykologisk baggrund.


Optages kan: pædagoger, lærer, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere, psykologer og andre med lignende længerevarende uddannelser.


Optages kan i øvrigt: pædagogiske medhjælpere, dagplejere eller sosu’er med flere års praktisk erfaring enten fra daginstitution, skole, behandlingshjem eller lignende.
  


Tilmelding:


Ansøgning sendes på mail til uddannelsesleder og underviser, Birgit Boye Friis, på bibof@mail.dk.


Ansøgningsskema kan findes på hjemmesiden eller kan rekvireres.


Ansøgningen skal indeholde:

  

  • Kort præsentation af dig selv, fagligt og personligt.
  • Din motivation for uddannelsen (hvad motiver dig til at tage uddannelsen?).
  • Din intention med uddannelsen (hvad ønsker du at bruge uddannelsen til?).
  • Dine forventninger til uddannelsen.
  • Kort beskrivelse af dine tanker om, hvad du kan bidrage med i uddannelsen.


Ansøger kan inviteres til personligt interview inden endelig, gensidig beslutning.


  

Optagelseskriterier på Pædagogisk Psykologisk Førstehjælp

IbisCentret - Livet i Centrum.

Balance imellem det psykiske velvære og det fysiske velvære. NLP psykoterapi, Sandplay, Supervision, Undervisning m.m.

Møllemosen 133, 2760 Måløv, Tlf: 2448 9794