Terapi med Børn 1/4
Terapi med Børn 3/4

Vi flytter så at sige fejlen over på barnets eller den unges handling i stedet for dets identitet.


Her er nogle eksempler. Læg trykket på det fremhævede ord:


Her taler vi til barnets identitet :

Du er dejlig - OK

Du er irriterende - Undgås

Du kan ikke læse - Undgås

Du har lavet det forkert - Undgås

Du er klodset - Undgås


Sådan kan du i stedet udtrykke dig om barnets adfærd, evner og færdigheder:

Det var godt gjort.

Det er irriterende, når du gør sådan.

Det kan du ikke læse

Det er forkert

Det var klodset gjort  

Vi skal være opmærksome på forskellen mellem adfærd og identitet, så barnet eller den unge lærer at:


”Jeg er god nok, som jeg er”. Det er mine handlinger eller min adfærd der skal ændres på.


Børn, der går i terapi, oplever ofte at lege sig igennem problemerne.


Denne leg, der foregår i et kontrolleret og trygt miljø, giver barnet mulighed for, at udleve de indre spændinger det føler. Når barnet via tegninger, sandplay eller historier viser, hvordan det har det, bliver det lettere for barnet at forholde sig til, for det foregår nu udenfor barnet.

  

Igennem disse udtryksformer åbnes vejen til forandring. Barnet får nu mulighed for, igennem legen og via understøttende samtale med terapeuten, at heale sig selv i et trygt miljø.


Til de større børn og unge arbejde jeg også med andre former for terapi, hvor det bevidste sind har brug for at sætte ord på oplevelserne. Her kan tidslinie, visualisering eller anden teknik være et supplement eller erstatning til sandkassen.

Se også brochurerne:

 Terapeutisk tilbud til børn og unge og Børn i Terapi  

Terapi med Børn 2/4

IbisCentret - Livet i Centrum.

Balance imellem det psykiske velvære og det fysiske velvære. NLP psykoterapi, Sandplay, Supervision, Undervisning m.m.

Møllemosen 133, 2760 Måløv, Tlf: 2448 9794