Terapi med Børn 2/4
Terapi med Børn 4/4

Når det handler om børn og unge, anvender jeg især 3 terapiformer. Spædbarnsterapi, Sandplay og Tegneterapi.


I tegneterapi tegner barnet problemet, og vi finder frem til den eller de hjælpere, der bedst kan hjælpe barnet videre i retning af: ”alt er meget bedre”, hvilket er et begreb, børn ofte bruger og som ubevidst rummer det, de ønsker.


Vi arbejder, som i sandkassen, på et ubevidst plan, hvor ressourcerne og målet findes. Målet kan være bevidst. Det afhænger af barnets alder, hvor bevidstgjort målet er.


Ofte sluttes tegnesessionerne af med en historie om tegningerne. Det kan være, at barnet selv fortæller en historie, eller at jeg fortæller en historie om vejen fra start-billede til slut-billede - ”når alt er meget bedre”.


Dette forstærker barnets oplevelse af tegneterapien og gentagelserne hjælper det ubevidste og det bevidste sind til at arbejde sammen fremover, hvorved der skabes ro i stedet for kaos.


  

De hjælpere, barnet tegner, er dele af barnet selv, som det oplever ikke at have kontakt til, og derfor finder i omverdenen, f.eks. i film, bøger, tøjdyr, mv. Når det ubevidste sind fortæller, at det netop er ”Pluto” som er bedste hjælper, fortæller det os udenfor, at en del af barnet er som ”Pluto”, glad, nysgerrig, hjælpsom, af og til klodset eller uheldig, men det er det, som barnet lægger vægt på ved Pluto, der er det vigtigste.Af og til tilføjer jeg noget om ”Pluto” eller symbolet, som det også betyder for at fremhæve flere styrker hos symbolet = hos barnet. Barnet kan på denne måde, i sit eget tempo, tage symbolets ressourcer ind i sig selv og bruge dem, så ”alt bliver meget bedre”. Barnet spejler sig i symbolet.  

Efter en periode på ca. 3 måneder mister symbolet sin betydning. Dette indikerer, at det nu er fuldt integreret i barnet. Barnet har absorberet de ressourcer, som symbolet (barnets ubevidste hjælper) kunne give og som barnet skulle bruge, men havde svært ved at få kontakt med i sig selv.

 
  

Terapi med Børn 3/4

IbisCentret - Livet i Centrum.

Balance imellem det psykiske velvære og det fysiske velvære. NLP psykoterapi, Sandplay, Supervision, Undervisning m.m.

Møllemosen 133, 2760 Måløv, Tlf: 2448 9794