Sandplay 1/2

Klienten tilbydes to rektangulære kasser med sand, en med tørt lyst, let sand og en med vådt, tungt formbart sand. En anden mulighed er en rund sandkasse med hvidt sand.

I den valgte kasse begynder arbejdet at tage form.


Sandet kan formes, bygges op, figurer sættes i, de kan begraves og graves fri. Billedet ændre sig undervejs, noget tages ud og andet tilføjes.


Symbolerne fungerer som spejle for vores indre verden. Det vi er bevidste om og det, som ligger udenfor vores bevidsthed, kan via symbolerne få form og blive til noget, vi kan tale om.


Igennem samtalen udvides figurernes betydning for den enkelte. Det, som var ubehageligt, ændrer sig og viser en styrke, som før var ukendt. Vi skaber en forbindelse mellem billedet, figurerne, legen og livet.


Sandplay åbner for gemte eller glemte resspurcer, og vi oplever, at selv i "det svære" er der en styrke, et håb og en vej igennem.


  

I sandkassen ser jeg efter gentagelser fra gang til gang. Er der symboler der går igen?


Er der bevægelser, der gentages?

Er der udvikling i brugen af symbolerne?

  

  • Forandring fra krybdyr til pattedyr til tamdyr
  • Fra asymmetri til symmetri
  • Grupperinger 2 heste, 2 sten, 2 mennesker.
  • Fra stilstand til bevægelse (Symboler der viser bevægelse: biler, fly, skibe mv. )
  • Fra kaos til ro

  

Arbejdet med figurer og sand stikker dybt i det ubevidste men aldrig mere end du er klar til.

Sandplay er på mange måde herligt befriende og meget krævende.

Sandplay 2/2

IbisCentret - Livet i Centrum.

Balance imellem det psykiske velvære og det fysiske velvære. NLP psykoterapi, Sandplay, Supervision, Undervisning m.m.

Møllemosen 133, 2760 Måløv, Tlf: 2448 9794