Pædagogisk Psykologisk Førstehjælp: Projektopgave

Du lærer:


- at kunne håndterer og være med børn og 
  unge, der har det svært, føler sig ander -
  ledes eller udenfor.

- at kunne se bag om symptomet og ind til  
  barnet og den unge.

- vigtigheden af positiv og åben kommunika-
  tion.

- at være bevidst nærværende.

- at være understøttende med dit kropssprog,
  stemme og ordvalg.

- at udtrykke dig med billedsprog og meta-
  forer.

- at skelne mellem Pædagogisk  Psykologisk 
  Førstehjælp og psykoterapi.


Du får:


- Inspiration til at samler din egen førstehjælpskasse,

til bruge i din hverdag.


- Indsigt og værktøj, som styrker dig i dit

arbejde med børn og unge, - en god rolle -

model for følelsesmæssig intelligens.

Introduktion til Pædagogisk Psykologisk Førstehjælp

IbisCentret - Livet i Centrum.

Balance imellem det psykiske velvære og det fysiske velvære. NLP psykoterapi, Sandplay, Supervision, Undervisning m.m.

Møllemosen 133, 2760 Måløv, Tlf: 2448 9794